Ненаставно особље

Драгана Радујко

Директор

Адријана Илић

Педагог 


Предметна настава


Наташа Поповић Мајкић - наставник српског језика

Ђорђе Атлагић - наставник физичког васпитања

Марија Поповић - наставник математике

Владимир Вукобрат - наставник математике

Драган Јанковић - наставник информатике и рачунарства

Вања Гверо - наставниk енглеског језика

Филип Попадић - наставниk географије

Данијел Томић - наставник историје

Данијела Тртић - наставник биологије

Свјетлана Богосављев - наставник технике и технологије

Исидора Дакић - наставник музичке културе

Александар Ђенић - вероучитељ

Андријана Бандић - наставник немачког језика

Ивана Видицки Миладинов - наставник физике

Владимир Крстић - наставник ликовне културе

Милана Тифенбах - наставник хемије 

Ивана Стојковић - секретар школе 

Зорица Павловић Кочиш - библиотекар

Помоћни радници 

Новица Ђаковић

Драгана Станишљевић 

Драгана Карановић

Наташа Митровић

Мира Остојић


Разредна настава


Нела Дамјанов - наставник разредне наставе

Биљана Бркић - наставник разредне наставе

Виолета Периз - наставник разредне наставе

Снежана Радановић - наставник разредне наставе

Љиљана Лукач – наставник енглеског језика


Савет родитеља


Марко Ћулибрк - 1. разред

Зорана Војновић Буљин - 2. разред

Данијела Арамбашић - 3. разред

Нада Мркеља - 4. разред

Сања Милиновић - 5. разред

Ивана Ступар - 6. разред

Драгана Пролић - 7. разред

Бранка Ступар - 8. разред

Весна Токић - Родитеља деце са тешкоћама

Томо Мержан - Родитеља ромске деце