Ненаставно особље

Драгана Радујко

Директор

Адријана Илић

Психолог

Лука Грбић

Правник


Предметна настава


Наташа Поповић Мајкић - наставник српског језика

Ђорђе Атлагић - наставник физичког васпитања

Марија Поповић - наставник математике и хемије

Владимир Вукобрат - наставник математике

Драган Јанковић - наставник информатике и рачунарства

Маја Гверо - наставник енглеског језика

Александра Остојин - наставник географије

Данијел Томић - наставник историје

Данијела Тртић - наставник биологије

Свјетлана Богосављев - наставник технике и технологије

Јовановић Јована - наставник музичке културе

Никола Момиров - вероучитељ

Лидија Глишин - наставник немачког језика

Ивана Видицки Миладинов - наставник физике

Волаш Ц. Елеонора - наставник ликовне културе

Данијела Чусо - библиотекар


Разредна настава


Нела Дамјанов - наставник разредне наставе

Биљана Бркић - наставник разредне наставе

Виолета Периз - наставник разредне наставе

Снежана Радановић - наставник разредне наставе

Љиљана Лукач – наставник енглеског језика


Савет родитеља


Буљин Зорана - 1. разред

Арамбашић Данијела - 2. разред

Нада Мркеља - 3. разред

Марија Ашкић - 4. разред

Бранислава Радуловић - 5. разред

Драгана Пролић - 6. разред

Бранка Ступар - 7. разред

Ивана Ступар - 8. разред

Весна Токић - Родитеља деце са тешкоћама

Томо Мержан - Родитеља ромске деце