Нови Козарци je село које заједно са још осам села припада општини Кикинда. Село има 1.958 становника (према подацима Месне заједнице Нови Козарци из 2017.) и једну основну школу која је изграђена 1900. године. Школске 2023/2024. основну школу похађају 79 ученика, распоређених у осам одељења, четири одељења од 1. до 4. разреда и четири одељења од 5. до 8. разреда. Настава се изводи на српском језику.

Школски простор чине две зграде које су повезане и школско двориште. У оквиру прве зграде су учионице за извођење разредне наставе, специјализоване учионице и кабинет, библиотека са медијатеком, архив, канцеларије (директора, секретара, психолога и канцеларија за потребе администрације), зборница, трпезарија и санитарни чворови за ученике и особље. Настава за ученике од 1. до 4. разреда се одвија у четири учионице, а настава за ученике од 5. до 8. разреда се одвија у пет специјализованих учионица и кабинету. Свих пет специјализованих учионица су организоване за извођење наставе из више предмета (српски језик и енглески језик; музичка, ликовна култура и историја; географија и математика; техничко и информатичко образовање и немачки језик; информатика и рачунарство). У школи функционише и један кабинет у коме се одвија настава из три предмета: физика, хемија и биологија. Библиотека са медијатеком је оспособљена за извођење мултимедијалне наставе. Друга зграда је фискултурна сала са припремном просторијом, свлачионицама и купатило, која је физички повезана са првом зградом. Сала је опремљена потребним реквизитима за спортске игре. Школско двориште располаже спортским тереном за кошарку, мали фудбал и рукомет.

 • Мисија наше школе

  да кроз васпитно-образовни процес подстичемо лични развој ученика и наставника. Ученици развијају своје способности и интересовања, како у оквиру редовне наставе, тако и у оквиру ваннаставних активности.

  Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика како бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.

 • Сарадња

  Школа сарађује са: образовним установама (предшколска установа, основне и средње школе), здравственим установама, заводом за тржиште рада, центром за социјални рад, СУП-ом ( одељење саобраћајне полиције и одељење малолетничке деликвенције), локалним медијима (штампа, радио станице, телевизија), спортским организацијама (ФК „Слобода“), спортским центром „Језеро“, Кикинда, културним установама (сеоска и градска библиотека, „Легат“ – галерија, музеј), културно-уметничким друштвима (КУД „Петар Кочић“, „Душко Трифуновић“ - удружење песника, удружење жена), хуманитарним и невладиним организацијама: црвени крст, центар за стручно усавршавање, ловачко и риболовачко друштво, ватрогасно друштво, Народни музеј и Културни центар у Кикинди

 • Снаге наше школе:

  Еколошки здраво окружење, стручни кадар, спремност наставника за даље усавршавања, успех ученика на кварталима и на крају школске године, oпремљеност школе наставним средствима.